funiQ logo

Danilovgrad

Na hodočašću ka čudotvornim svecima i prirodi, potražite poslednje polazište u gradiću između Podgorice i Nikšića. Gradić je smješten u Bjelopavlićkoj ravnici, nedaleko od desne obale rijeke Zete, a u krilu podnožja planine Garač (1.436 m).  Posebno važan dio danilovgradske opštine su kulturno-istorijski i vjerski spomenici: manastir Ostrog i manastir Ždrebaonik.

Znamenitosti

Manastir Ostrog

Manastir Ostrog smješten je u kamenoj litici u planinskom masivu Ostroške grede na 900 m nadmorske visine, u prirodnoj pećini koju je kao svoju isposničku ćeliju koristio i sam monah Vasilije Jovanović, mitropolit zahumsko-hercegovački u drugoj polovini XVII vijeka. 

Manastir je najpoznatije hrišćansko svetilište u Crnoj Gori, posjećuju ga hodočasnici svih vjera iz cijelog svijeta. 

Manastirski kompleks sačinjavaju: Donji i Gornji manastir Ostrog sa konakom i bibliotekom, kao i novoizgrađenom ,,obrednom crkvom” , pomoćnim zgradama i učionicama za polaznike srednje teološke škole. 

U Gornjem manastiru ("gornja pećina") sagrađena je crkva posvećena Časnom Krstu 1665. godine. U njoj se čuvaju ostaci - mošti Sv. Vasilija Ostroškog, zaštitnika i iscjelitelja. 

Donji manastir Ostrog sagrađen je na zaravni na kojoj je nekada bila seoska crkva, izgrađen je 1824.godine i posvećena je Vavedenju presvete Bogorodice.

Zavičajni muzej u Danilovgradu

Muzej je smješten u zgradi koja je podignuta 1879-80. za ljetnikovac knjaza Nikole.

Godine 1918. zgrada je adaptirana za potrebe Učiteljske škole.

U okviru muzeja su: arheološka, etnografska i istorijska zbirka. U stalnoj postavci su predmeti sa arheoloških lokaliteta na prostoru Bjelopavlićke ravnice, predmeti koji prikazuju bogatstvo narodnog stvaralaštva kao i predmeti koji svedoče o burnim istorijskim promjenama koje su se tokom vjekova dešavale na ovom prostoru.

Martinićka gradina – Lontodokla

Lotodokla se nalazi u Martinićima nedaleko od Danilovgrada i jedan je od najzačajnijih antičkih, ranohrišćanskih i ranosrednjovjekovnih lokaliteta u Crnoj Gori!

Kvalitet arheoloških spomenika sa ovog područja predstavlja kontinuirano praćenje istorijskog slijeda od II-III do IX-X vijeka, a sa ostacima pisane građe čini najdragocjeniji segment istorije.

Umjetnička kolonija Danilovgrad

Umjetnička kolonija Danilovgrad začetnik je njegovanja, ostvarivanja i izvođenja skulpture za slobodan prostor, pa je kao takva jedinstvena i veoma značajna za razvoj likovne kulture na ovim prostorima. 

Osnovana 1972. godine, pri Centru za kulturu Danilovgrad. Posredstvom crnogorske Akademije nauka i umjetnosti, 1974. godine je posjećuju prvi inostrani umjetnici. Od 1999. godine počinje sa radom kao samostalna institucija. Uvrštena je u međunarodne institucije.

U koloniji se izvode skulpture za slobodni prostor, pa je kao takva jedinstvena i značajna za razvoj likovne kulture na ovim prostorima . U vlasništvu ima preko 100 skulptura galerijskog i prostornog formata.

U vlasništvu ima preko 100 skulptura galerijskog i prostornog formata. 

Svake godine Umjetnička kolonija održava Vajarski simpozijum gdje se okuplja internacionalana ekipa vajara i rade skulpture u poznatom danilovgradskom bijelom kamenu.